Krivci za slabe rezultate u prodaji životnih osiguranja ???

Krivci za slabe rezultate u prodaji životnih osiguranja ???
image-615

Krivci za slabe rezultate u prodaji životnih osiguranja ???

Naša se agencija specijalizovala za prodaju životnih osiguranja i uz to gotovo isključivo na polise životnih osiguranja vezane za privatne panzije/rente. Znamo da ove tri godine „osiguranju života“ uopšte ne cvetaju ruže. ali čini mi se da tu nisam u pravu jer KapitalExtra ove tri godine ipak beleži stalan rast. Za taj rast imamo objašnjenje.
Naš originalni plan je, među ostalim, bio da se u pet godina etabliramo kao vodeća agencija u segmentu životnog osiguranja. Taj cilj postigli smo već za tri godine.

Kada se govori o slabim rezultatima u prodaji životnih osiguranja u poslednje tri godine, krivce za slabe rezultate vidimo jedino u osiguravajućim društvima. Jer, očgledno je da aktuelna kriza nije jedini uzrok padu „života“. Celokupna industrija nije u ovih 15 godina, otkako je počeo razvoj životnih osiguranja, stvorila dovoljan broj kvalitetnih prodavača ili, ako baš hoćete, savetnika.
Transfer znanja razvoja prodajnih mreža životnih osiguranja dolazio je kroz nekoliko agencija, a osiguravajuća društva su se uglavnom oslonili na metode pokušaja i pogrešaka u razvoju prodajnih mreža.
Neki su u tome uspeli, a neki su opet na početku. Neki su razvijali specijalizovane mreže za životna osiguranja, a drugi su taj koncept napuštali.

Danas, naš Tim i naši zastupnici čvrsto verujemo da je danas najbolji proizvod za dugoročnu štednju i privatnu penziju klasična polisa životnog osiguranja. Upravo ta vera u našu viziju daje nam konstantan rast poslednje godine. Ostali razlozi našega stalnog rasta su ipak poslovna tajna.

Jedno je sigurno da uspešan prodavac osiguranja mora biti kompletna ličnost: od izgleda preko kulture ponašanja, načina ophođenja i načina izražavanja do želje za uspešnom i vrhunskom karijerom.

Tim
KapitalExtra

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *