Osiguranje imovine

Osiguranje imovine, kuća, stan...
image-293

Osiguranje imovine, kuća, stan…

Svedoci smo nepredvidljivih događaja koji nanose ogromnu materijalnu štetu, da bismo stvari prepustili slučaju.

Da li ste spremni da sav rizik od posledica preuzmete na sebe?

Osiguranje kuća, stvari i članova domaćinstva

Ako negde želimo da imamo potpunu sigurnost, onda je to u svom domu. Vredna imovina i stvari koje godinama pažljivo biramo i stičemo postaju deo našeg života. Ipak, oni mogu nestati za tren.

Osiguranje vam omogućava:

  • Da na jasan, kvalitetan i jednostavan način ugovorite osiguravajuće pokriće
  • Da to učinite pod veoma povoljnim uslovima
  • Da osiguravajuću zaštitu obezbedite na period koji je primeren Vašim potrebama, uz odgovarajuće stimulacije za duži rok
  • Korekciju osigurane sume u skladu sa rastom cena na malo, ukoliko se odlučite za trajanje osiguranja duže od godinu dana