Put vina

Put vina

Put vina

KapitalExtra daje mogućnost SVIMA da PRIČAJUĆI o našoj agenciji krenu sa nama na izlet PUT VINA

SVAKO
ko za sebe ugovori jedan iz velike lepeze programa: (Program privatne devizne penzije/rente, štednju i osiguranje za decu, polisu životnog osiguranja kao i program od teških bolesti i hirurških intervencija) dobiće poklon izlet PUT VINA.

Čitaj još…