Dobrovoljno zdravstveno osiguranje WIENER

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 • Najbolji lekari, najnovije metode lečenja, najkomforniji uslovi – Wiener Städtische osiguranje vam obezbeđuje temeljan  i efikasan medicinski tretman.
 • Imamo ugovore o direktnoj saradnji sa velikim brojem zdravstvenih ustanova na celoj teritoriji Srbije, u kojima naši osiguranici mogu dobiti vrhunsku zdravstvenu uslugu. Čak i u slučaju korišćenja zdravstvenih usluga  u ustanovama sa kojima nemamo ugovor,  našim osiguranicima ćemo refundirati troškove  koji su ugovoreni njihovom polisom.
 • Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćene su one usluge koje su medicinski opravdane odnosno neophodne za dijagnozu ili lečenje pacijenata.
 • Wiener Städtische osiguranje je u sve pakete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uključilo i zdravstvenu zaštitu trudnica. Za žene osiguranike pokriće obuhvata set medicinskih usluga tokom trudnoće.
 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu ugovoriti poslodavci, kao kolektivno osiguranje, radi unapređenja nivoa zdravstvene zaštite svojih zaposlenih i članova njihovih porodica.
 • Dodatne zdravstvene pogodnosti i nadoknada troškova lečenja, koji su često vrlo visoki, doprineće osećaju sigurnosti zaposlenih.

 

Paketi osiguranja:

BASIC

Basic paket je skup pregleda i analiza koji zadovoljava najčešće potrebe za medicinskom negom. U okviru vanbolničkog lečenja, može se birati visina pokrića i njegov obim, kroz ugovaranje dopunskih usluga

Osiguravajuće pokriće: 1.000 – 5.000 €

Paket usluga:

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled povrede
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Zdravstvena zaštita trudnica

 

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i homeopatski lekovi
 • Stomatološke usluge

PREMIUM

Premium paket obuhvata preglede, analize i bolničko lečenje, čime obezbeđuje korišćenje velikog broja medicinskih usluga. Povećanjem iznosa pokrića i dopunskim uslugama ostvaruje se  široka i trajna medicinska žaštita.

Osiguravajuće pokriće: 10.000 – 50.000 €

Paket usluga:

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled povrede
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Kućno lečenje/dijagnostika
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Bolničko lečenje
 • Zdravstvena zaštita trudnica i beba

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i homeopatski  lekovi
 • Stomatološke usluge

 

 

MAXIMA

MAXIMA paket ugovara se kao kolektivno osiguranje, koje omogućava poslodavcima da svojim zaposlenima i njihovim porodicama obezbede sveobuhvatnu zdravstvenu negu u okviru bolničkog i vanbolničkog lečenja.

Osiguravajuće pokriće: do 100.000 €

Paket usluga:

 • Bolničko lečenje
 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Lekovi na recept
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Hitne stomatološke intervencije usled povrede
 • Zdravstvena zaštita trudnica i beba
 • Medicinsko tehnička pomagala i implanti
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Ortopedski ulošci
 • Sistematski pregledi

Dopunske usluge:

 • Oftalmološke usluge
 • Stomatološke usluge

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu ugovoriti strani državljani koji su na privremenom boravku i radu u Srbiji, za sebe i za članove svoje porodice.

Jednostavnim postupkom ostvaruje se zdravstvena zaštita i nestaje zabrinutost stranih državljana oko pokrivanja eventualnih, velikih troškova lečenja u inostranstvu.

Za Vas kreiramo najbolju ponudu osiguranja na osnovu Vaših želja, ciljeva i mogućnosti.
Od nas dobijate ličnog savetnika za osiguranje.

Profesionalnost, poverenje, tajnost i sigurnost iznad svega.