Riziko osiguranje WIENER

Riziko program

Riziko program je osiguranje samo za slučaj smrti. Ono nema karakter štednje, a ugovara se na određeni rok trajanja. Osiguranik  za nisku premiju dobija visoku osiguranu sumu.

Ovim osiguranjem obezbeđujete svoje investicije i svoju porodicu u slučaju smrti.

Zašto RIZIKO osiguranje?

  • Ako uzimate kredit za stan ili automobil, RIZIKO osiguranje obezbeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita.
  • Ako ste često na službenim putovanjima i izloženi ste velikim rizicima.
  • Ako se dogodi najgore mislite na svoje najbliže.

Uslovi osiguranja:

  • Osiguranik može biti star od 14 do 74 godina
  • Osiguranje se može ugovoriti na najmanje 1 a najviše 20 godina
  • Minimalna godišnja premija u zavisnosti od načina plaćanja iznosi: 20 – 60 €.

Ukoliko želite da premiju plaćate u ratama, doplaci su 2% za polugodišnje, 3% za kvartalno i 5% za mesečno plaćanje.

Za Vas kreiramo najbolju ponudu osiguranja na osnovu Vaših želja, ciljeva i mogućnosti.
Od nas dobijate ličnog savetnika za osiguranje.

Profesionalnost, poverenje, tajnost i sigurnost iznad svega.