image-299

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Najbolji lekari, najnovije metode lečenja, najkomforniji uslovi – Wiener Städtische osiguranje vam obezbeđuje temeljan  i efikasan medicinski tretman.

Imamo ugovore o direktnoj saradnji sa velikim brojem zdravstvenih ustanova na celoj teritoriji Srbije, u kojima naši osiguranici mogu dobiti vrhunsku zdravstvenu uslugu. Čak i u slučaju korišćenja zdravstvenih usluga  u ustanovama sa kojima nemamo ugovor,  našim osiguranicima ćemo refundirati troškove  koji su ugovoreni njihovom polisom.

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćene su one usluge koje su medicinski opravdane odnosno neophodne za dijagnozu ili lečenje pacijenata.

Wiener Städtische osiguranje je u sve pakete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uključilo i zdravstvenu zaštitu trudnica. Za žene osiguranike pokriće obuhvata set medicinskih usluga tokom trudnoće.

Paketi osiguranja:

BASIC

Basic paket je skup pregleda i analiza koji zadovoljava najčešće potrebe za medicinskom negom. U okviru vanbolničkog lečenja, može se birati visina pokrića i njegov obim, kroz ugovaranje dopunskih usluga

Osiguravajuće pokriće: 1.000 – 5.000 €

Paket usluga:

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled povrede
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Zdravstvena zaštita trudnica

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i homeopatski lekovi
 • Stomatološke usluge

PREMIUM

Premium paket obuhvata preglede, analize i bolničko lečenje, čime obezbeđuje korišćenje velikog broja medicinskih usluga. Povećanjem iznosa pokrića i dopunskim uslugama ostvaruje se  široka i trajna medicinska žaštita.

Osiguravajuće pokriće: 10.000 – 50.000 €

Paket usluga:

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled povrede
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Kućno lečenje/dijagnostika
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Bolničko lečenje
 • Zdravstvena zaštita trudnica i beba

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i homeopatski  lekovi
 • Stomatološke usluge