Životno osiguranje WIENER

Classic program

Classic program, Wiener Städtische osiguranja, pruža kompletno pokriće u osiguranju života. Ovo je osnovni i najtraženiji vid osiguranja života, koji u sebi sadrži elemente štednje i u slučaju smrti osiguranika trenutno zbrinjava članove njegove porodice.

Classic programom štedite novac za zrelije godine i stvarate kapital zbog kog ćete se osećati sigurnije. Tokom godina, odvajate sumu novca po Vašoj želji i kroz vid štednje je ostavljate za budućnost.

Istovremeno, tokom celog perioda – Vaš život je osiguran.Ono što Classic program čini jedinstvenim jeste mogućnost da se uz njega ugovore i dopunska osiguranja. Uz Classic program moguće je zaključiti i dodatno Osiguranje od nezgode i težih bolesti.

Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina

  • Ugovor se može zaključitina na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
  • Minimalna premija 200 € za godišnje plaćanje

 

Dopunska osiguranja

Osigurano pokriće moguće je proširiti dopunskim osiguranjem.

U slučaju dijagnostikovanja neke od bolesti pokrivenih Osiguranjem od nastupanja težih bolesti, osiguraniku se odmah isplaćuje osigurana suma i tako omogućava potrebno lečenje i pokrivanje potencijalno velikih troškova. Ovim se ne prekida osnovno osiguranje života, koje traje i ima nepromenjenu osiguranu sumu. Pored navedenih bolesti, osiguranje pokriva i neophodnu trajnu negu – što je jedinstvena usluga na domaćem tržištu osiguranja.

Uz Classic program moguće je zaključiti i dodatno Osiguranje od nezgode.

Ovo osiguranje nadoknađuje štetu koja nastaje nastupanjem trajnog invaliditeta osiguranika, koji je nastao usled nezgode (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi…), kao i dnevnu naknadu za bolničko lečenje. U zavisnosti od procenjenog stepena invaliditeta, isplaćuje se i procenat osigurane sume.

images (2)

Za Vas kreiramo najbolju ponudu osiguranja na osnovu Vaših želja, ciljeva i mogućnosti.
Od nas dobijate ličnog savetnika za osiguranje.

Profesionalnost, poverenje, tajnost i sigurnost iznad svega.